Mi. 8.6.2016 Anarchie & Türkei / AnarÅŸi & Türkiye

19:00 Vokü/yemek 20:00 Vortrag/açıklama

Vortrag auf Türkisch mit deutscher Übersetzung/Türkçe açiklama ve Almanca çeviri

Türkiye’de anarÅŸizm sunumu, tarihsel bir anlatıyla baÅŸlıyor: AnarÅŸizmin Osmanlı dönemindeki ilk deneyimlerine ve onun yeni ulus devlet sürecinde ortadan kalkış koÅŸullarına kısaca deÄŸiniyor. Daha sonra 12 Eylül darbesi ve ardından ortaya çıkan neo-liberal küreselleÅŸme sürecinde politik alanda ortaya çıkış hikayesiyle devam ediyor. Tarihsel kiÅŸilikler, sureli yayaınlar, örgütsel pratikler, ideolojik yelpazeler, yaÅŸam pratikleri ve eylemliliklere yoÄŸunlaşıyor. Bu baÄŸlamda, siyasal alanda iktidarlar ile olan karşılaÅŸmasında ortaya çıkan mücadele ve yeni toplumsallıları inÅŸa etme deneyimlerini ve hikayelerini anlatıyor. Bu karşılaÅŸmada Türkiye anarÅŸizminin siyasal ve kültürel alanda nasıl tezahür ettiÄŸini göstermeye çalışıyor. Böylelikle sunum anarÅŸimin bu topraklarda ortaya koyduÄŸu aurası ve habitusundaki sınırlıklıklar ve imkanları analiz etme amacını güdüyor. Bunu da anarÅŸist teori ve pratiklere içkin olan ve dünyanın baÅŸka yerlerindeki güncel toplumsal hareketlerin sınırları ve imkanları baÄŸlamına oturtarak deniyor.

Der Vortrag über den Anarchismus in der Türkei beginnt mit einer historischen Erzählug: sie streift die ersten Erfahrungen im osmanischen Reich und die Bedingungen der Aufhebung des Anarchismus in der Phase der Konstitution eines Nationalstaates. Diesem folgen der Putsch vom 12 September und die Gesichte seines Erscheinens im politischen Raum in der Zeit der neo-liberalen Globalisierung. Ein besonderer Fokus liegt hier auf historischen Personen, zeitweilige Publikationen, politische Praktiken, ideologischen Fächern, den Lebenspraktiken sowie Aktionen. In diesem Kontext folgen Geschichten über den Kampf des Anarchismus im Verhältnis zu den wechselnden Herrschaften und seiner Erfahrungen in der Konstitution neuer Gesellschaftsformen. Der Vortrag vesucht der Erscheinung des Anarchismus in der Türkei im politischen und kulturellen Raum nachzugehen. In dieser Begegnung wird nicht nur versucht seiner Aura, sondern auch seinen Grenzen und Möglichkeiten zu erfassen. Insofern wird der Versuch unternommen, diese Erzählungen im Verhältnis zu den anarchistischen Theorien und Praktiken auf den verschiedensten Gebieten der Welt, und den ihr immanenten Grenzen und Möglichkeiten zusammen zu denken.

This entry was posted in Diskussion, Ereignisse, Veranstaltungen. Bookmark the permalink.